Gimnazjum

Gimnazjum
Gimnazjum

Już w starożytnej Grecji istniały gimnazjony, które był rodzajem parku z budynkiem, gdzie uprawiano ćwiczenia fizyczne. Z czasem coraz częściej organizowano w nim spotkania i prowadzono dysputy. Ostatecznie miejsce to stało się publiczną szkołą średnią. Później instytucja ta funkcjonowała też w starożytnym Rzymie. Na przestrzeni stuleci w gimnazjach mogły uczyć się tylko chłopcy. Dopiero w XIX wieku tego rodzaju szkoły zostały otwarte także dla dziewcząt.
W XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku celem gimnazjum było w mniejszym stopniu przekazywanie wiedzy, a w większym przygotowanie uczniów do służby państwowej i wojskowej. Nacisk kładziono na zachowywanie się, ubiór i wygląd zgodny z rygorystycznymi kanonami.

Współcześnie gimnazja są szkołami ogólnokształcącymi i zawodowymi. Gimnazja działają między innymi w Austrii, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii. W Polsce po reformie szkolnictwa działały do 1948 r i od 1999 wraz ze szkołą podstawową i szkołą ponadgimnazjalną.

W różnych krajach gimnazjum jest rozumiane inaczej, np. w Niemczech gimnazjum to szkoła średnia ośmioletnia lub dziewięcioletnia. Po jego ukończeniu można można podjąć studia wyższe. Ranga gimnazjów w Polsce jest mniejsza. Jest to szkoła trzyletnia, w której Kształci się młodzież w wieku 13-16 lat. Po jego ukończeniu można kontynuować naukę w liceum, technikum lub zasadniczej szkole zawodowej. Gimnazjum to ważne miejsce dla każdego młodego człowieka, które kształtuje zarówno jego umysł jak i charakter.